Terms and conditions of use.

Terms and conditions of use.

Termeni şi condiţii

A. Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale serviciilor

Utilizarea serviciilor este guvernată de o serie de reguli ce trebuie respectate de către toţi utilizatorii site-ului. Acest document constituie Acordul privind Termenii şi Condiţiile de Utilizare si stabileşte termenii legali de utilizare de către dumneavoastră a serviciilor oferite de site-ul <a class="cuhrf" href="https://dgb-webdesign.com" title="DGB Webdesign">dgb-webdesign.com</a> .

Odată ce folosiţi serviciile, sunteti de acord cu prevederile Acordului şi răspunzător de respectarea acestora.

Aveti dreptul de a folosi serviciile site-ului <a class="cuhrf" href="https://dgb-webdesign.com" title="DGB Webdesign">dgb-webdesign.com</a> (indiferent dacă accesul dumneavoastră la site sau utilizarea acestuia este întamplătoare sau cu intenţie) numai dacă acceptaţi să respectaţi legislaţia relevantă şi acest Acord. De aceea vă rugăm să citiţi acest Acord cu atenţie.

Dacă nu sunteţi de acord cu prevederile Acordului trebuie să părăsiţi site-ul şi să încetaţi folosirea serviciilor. Orice acces efectuat ulterior de dumneavoastră la site va fi considerat ca fiind o acceptare a Termenilor şi Conditiilor prezentate în continuare.

Nici un utilizator nu poate invoca drept scuză pentru încalcarea Acordului faptul că nu ştia de existenţa acestuia. <a class="cuhrf" href="https://dgb-webdesign.com" title="DGB Webdesign">dgb-webdesign.com</a> îşi asumă obligaţia de a posta în permanenţă un link către prezentul Acord pe pagina principala a site-ului, astfel ca acesta să poată fi uşor identificat şi citit.

<a class="cuhrf" href="https://dgb-webdesign.com" title="DGB Webdesign">dgb-webdesign.com</a> poate modifica din când în când prevederile Acordului şi astfel de modificări devin efective odată cu postarea lor pe site. Sunteti de acord ca astfel de modificari ale Acordului sa va fie opozabile oricand folositi serviciile site-ului ulterior postarii lor pe site. De aceea este important şi <b>dgb-webdesign.com</b> vă recomandă să revedeţi acest Acord în mod regulat pentru a vă asigura că sunteţi la curent cu eventualele modificări aparute.

B. Valabilitate

Acest Acord este valabil şi îşi exercită efectele atât timp cât utilizaţi acest site.

C. Proprietate intelectuală

Conţinutul şi designul site-ului <b>dgb-webdesign.com</b>, împreună cu toate celelalte informaţii legate sau generate de acest site pe care vi le-am putea transmite prin e-mail sau alte cai, inclusiv stiri, rezultate, informari, etc.

Utilizarea neautorizată a informaţiilor sau elementelor grafice legate de sau incluse pe site este interzisă, în absenţa acordului explicit în scris din partea <b>dgb-webdesign.com</b>.

C. Limitarea răspunderii

Informatiile şi serviciile la care aveţi acces prin intermediul site-ului <b>dgb-webdesign.com</b> pot conţine erori şi pot înregistra perioade de întrerupere a funcţionării.
<b>dgb-webdesign.com</b> nu este răspunzător pentru conţinut inexact sau întreruperi în funcţionare, indiferent dacă acestea sunt cauzate de utilizatori sau orice echipament sau functionare defectuoasă a serviciilor.
<b>dgb-webdesign.com</b> furnizează informaţiile şi serviciile disponibile pe acest site în starea lor <b>„aşa cum există</b>, fără nici o altă garantie suplimentară. Orice garanţii exprese si orice garanţii implicite, incluzând garanţia că serviciile ar servi un anume scop, sunt respinse la limita maximă permisă de lege.
<b>dgb-webdesign.com</b> nu răspunde şi nu va fi ţinut răspunzător în nici un fel de dumneavoastră sau orice tertă parte pentru orice daune, pagube sau costuri rezultand din utilizarea de catre dumnevoastră a serviciilor, chiar dacă <b>dgb-webdesign.com</b> a fost informat de posibilitatea producerii unor astfel de daune.

C. Legea aplicabilă

Acest Acord, drepturile şi obligaţiile impuse de acesta, şi toate efectele juridice produse de acest Acord vor fi intepretate în baza şi guvernate de către legea română. Legea din România va guverna toate aspectele ce nu au fost prevazute de acest Acord. Orice dispută în legatură cu acest Acord va fi deferit instanţelor judecatoreşti competente din România.

© 2020 DGB Webdesign. All rights reserved. Website made with DGBoard.

We use our own and third-party cookies to improve the experience and services we offer you by analyzing the navigation on our website. If you continue browsing, we consider that you accept their use.